برنامه تمرین سر شانه | بلاگ

برنامه تمرین سر شانه

تعرفه تبلیغات در سایت
۱قفسه معکوس سیم کش ایستاده۴ست۱۲.۱۰.۸.۱۲ ¥۲نشراز جانب سیم کش از پشت ۴ست۱۲.۱۰.۸.۱۵¥ ۳نشر از جلو سیم کش با طناب ۴ست۱۲.۸.۱۰.۱۵ ¥ ۴نشراز جلو سیم کش تک دست ۴ست ۱۲.۸.۱۰.۱۵¥ ۵پرس سر شانه با دمبل ۴ست۱۰¥پرس سرشانه با هالتر ۴ست ۱۰...
نویسنده : محمدآرنdlo بازدید : 91 تاريخ : شنبه 4 خرداد 1392 ساعت: 23:04